ΔΙΑΘΕΣΗ κωδικών e-MAIL

& ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ στο ΔιαΔΙΚΤΥΟ με ΠΕΑΚ

 για όλους τους Ν Ε Ο Ε Ι Σ Α Χ Θ Ε Ν Τ Ε Σ κατά το ακ.ετ. 2003-04   Σ Π Ο Υ Δ Α Σ Τ Ε Σ

( Α’ Β’ εξάμηνα φοίτησης Εαρινού 2004 )

από

Γραφείο Διευθυντή ΣΤΕφ   (Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών )